آموزش تصویری ساخت حلقه کریسمس

Making a Christmas wreath 1 آموزش تصویری ساخت حلقه کریسمس

آموزش تصویری ساخت حلقه کریسمس

Making a Christmas wreath 1 آموزش تصویری ساخت حلقه کریسمس

مواد لازم برای ساختن حلقه گل سیم / برگ و گلهای مورد علاقه/ کاج های کوچی .

نخست سیم را گرد می کنیم و دو سرش را به هم می پیچونیم .سپس چند تا برگ کاج را کنار هم قرار داده و بوسیله یک سیم نازک یا نخ دور این حلقه محکم می کنیم.بعد از تمام شدن پیچیدن برگها وگلها یا کاج های کوچیک را درون این حلقه روی برگها فرو می کنید میتونید برای محکم کاری از کمی چسب نیز حرارتی استفاده کنید . آموزش تصویری ساخت حلقه را نیز برای شما قرار می دهیم.

Making a Christmas wreath 2 آموزش تصویری ساخت حلقه کریسمس

Making a Christmas wreath 3 آموزش تصویری ساخت حلقه کریسمس

 

Making a Christmas wreath 1 آموزش تصویری ساخت حلقه کریسمس