Ribbon flower card چگونه کارت دسته گل روبانی بسازیم

این کارت ساخته شده از کاغذ و روبانه و برای هدیه دادن بسیار زیبا و مناسبه

شما برای درست کردن این کارت تبریک تنها ناز به یک کاغذ مقداری روبان و یک ذهن خلاق دارید

Ribbon flower card چگونه کارت دسته گل روبانی بسازیم

ابتدا با مداد طرح اولیه دسته گل را بر روی کاغذ ترسیم کنید

Ribbon flower card 1 چگونه کارت دسته گل روبانی بسازیم


با مداد سبز ساقه ها و برگ ها را به دلخواه ترسیم کنید

Ribbon flower card 2 چگونه کارت دسته گل روبانی بسازیم


با یک سوزن ساقه ها و کمی بالاتر از آن ( نقاطی که می خواهید گل روبانی بدوزید) را سوراخ کنید ( برای هر گل دو سوراخ ایجاد کنید )

Ribbon flower card 3 چگونه کارت دسته گل روبانی بسازیم


روبان را در سوزن قرار دهید درست مثل هنگامی که سوزن را نخ می کنید

Ribbon flower card 4 چگونه کارت دسته گل روبانی بسازیم


سوزن را از زیر
کاغذ در یکی از سوراخ هایی که ایجاد کرده اید فرو کنید و بالا بکشید (لازم نیست انتهای روبان را گره بزنید تنها با انگشتتان انتهای آن را نگه دارید)

Ribbon flower card 5 چگونه کارت دسته گل روبانی بسازیم


سوزن را در سوراخ دیگر گل فرو ببرید

Ribbon flower card 6 چگونه کارت دسته گل روبانی بسازیم


روبان را کوک بزنید. اجازه بدهید کوک شما کمی شل باشد تا گل شما کمی حالت پف و برجسته داشته باشد

Ribbon flower card 7 چگونه کارت دسته گل روبانی بسازیم


سایر گل ها را نیز کوک بزنید . برای شکل دادن به گل هایتان می توانید روبان ها را کمی پیچ بدهید

Ribbon flower card 8 چگونه کارت دسته گل روبانی بسازیم


انتهای روبان را که در پشت کاغذ قرار گرفته گره بزنید

Ribbon flower card 9 چگونه کارت دسته گل روبانی بسازیم


یک پاپیون را به ساقه وصل کنید درست در جایی که ساقه ها یکدیگر را قطع کرده اند شما می توانید پاپیون را کوک بزنید یا بچسبانید


یک تکه کاغذ یا مقوا را بر پشت کارتتان درست در جایی که کوک هایتان را گره زده اید بچسبانید تا کار شما کثیف جلوه نکند و منظم به نظر برسد

Ribbon flower card 10 چگونه کارت دسته گل روبانی بسازیم


درون کارتتان پیغام تبریک بنویسید و آنرا به شخص مورد نظرتان هدیه دهید