Pin گیره لباس برای کودکان

Pin گیره لباس برای کودکان

 کمد اسباب‌بازی‌ کودک‌تان را که بگردید، به کلی عروسک کوچک و بزرگ برمی‌خورید که دست‌شان مثل قلاب است. عروسک را با دست‌تان بگیرید و قلاب‌ها را بررسی کنید. اگر برای آویزان کردن کلاه و لباس به نظرتان مناسب رسیدند، آن‌ها را بردارید، به دیوار نصب کنید و از آن به عنوان گیره لباس استفاده کنید. این ابتکار شکل اتاق کودک شما را از این رو به آن‌رو خواهد کرد.