Tissue mat جامدادی حصیر بافی پارچه ای

حصیر بافی پارچه ای

Tissue mat جامدادی حصیر بافی پارچه ای

لوازم مورد نیاز
۱٫ پارچه به رنگ دلخواه
۲٫ چسب حرارتی
۳٫ قیچی
۴٫ پشم شیشه با ابر
۵٫ نوار اریب
۶٫ مقوا یا طلق
۷٫ نخ و سوزن
۱- پارچه هایی به رنگ دلخوا ه ، به طول دور سبد مورد نظرتان و به عرض ۸ سانتی متر برش بزنید .

۲- پشم شیشه و یا ابر را نیز به اندازه ی طول نوار و به عرض ۴ سانتی متر برش بزنید .

۳- پشم شیشه را وسط پارچه گذاشته به صورت لوله ای بدوزید .

Tissue mat 2 جامدادی حصیر بافی پارچه ای

۴- لوله ها را به شکل حلقه درآورد ه و روی آنها در فواصل مساوی به کمک نوار اریب بست بزنید . تعدادی از این حلقه ها را به همین روش آماد ه کنید .

۵- استوانه ای را با مقوا و یا ورق طلق به اندازه ی مورد نظر برش بزنید . دور آن را پارچه بگیرید و چسب بزنید تا محکم شود . برای سبد تان کف نیز در نظر بگیرید .

۶ – نوار پارچه ای بلندی را برای دسته ی سبد آماد ه کنید .این نوار باید بلند تر از ابر باشد تا هنگامی که ابر را در آن فرو برد یم ، دسته ی سبد به صورت چین دار باشد .

۷- دسته را به سبد بچسبانید .
۸- حلقه ها را به صورت آجرچین دور سبد بچسبانید به طوری که از کف تا لبه ی سبد را پوشش د هد .

Tissue mat 3 جامدادی حصیر بافی پارچه ای

شما می توانید این سبد را تک رنگ و یا با رنگ های متضاد درست کنید و از آن برای جای مداد بچه ها و یا جای لوازم آرایشی خود استفاد ه کنید .

Tissue mat 4 جامدادی حصیر بافی پارچه ای

Tissue mat 5 جامدادی حصیر بافی پارچه ای

Tissue mat 6 جامدادی حصیر بافی پارچه ای

Tissue mat 7 جامدادی حصیر بافی پارچه ای