Cushion کوسن پوف

کوسن پوف

Cushion کوسن پوف

این الگوی ماست. از این الگو ۲۴ عدد به رنگ سفیدو  ۲۴ رنگ به رنگهای دلخواه نیاز داریم.( ۱۲رنگ از هر رنگ دو عدد)

Cushion 1 کوسن پوف

اول ترکیب رنگ دلخواه رو به دست میاریم

Cushion 2 کوسن پوف

زیر هر لایه ، یک لایه پارچه به رنگ سفید قرار میدیم و سنجاق میکنیم

Cushion 3 کوسن پوف

در این عکی دو رنگ پارچه و دو لایه پارچه ی سفید با هم دوخته شدن

Cushion 4 کوسن پوف

Cushion 5 کوسن پوف

درز بوجود آمده رو از پشت اطو میکنیم

Cushion 6 کوسن پوف

یکی یکی لایه ها رو به هم میدوزیم

Cushion 7 کوسن پوف

اطو فراموش نشه

Cushion 8 کوسن پوف

تا به این مرحله میرسیم. حالا باید طوری پارچه ها رو کنار هم قرار بدیم که پارچه های همرنگ کنار هم قرار بگیرن . یک بار دیگه کار های قبل رو انجام
میدیم

Cushion 9 کوسن پوف

سر آخر به این مرحله میرسیم

Cushion 10 کوسن پوف

پارچه های همرنگ رو کنار هم گذاشته و از پشت سنجاق میکنیم

Cushion 11 کوسن پوف

محل سنجاق گرفته رو میدوزیم و فقط یک قسمت رو واسه پر کردن کوسن باز میذاریم. باز هم اطووووو

Cushion 12 کوسن پوف

کوسن رو پر میکنیم از الیاف و اون قسمت باز رو هم میدوزیم

Cushion 13 کوسن پوف

برای گذاشتن دکمه هم عکسهای زیر براحتی گویای مطلب هست

Cushion 14 کوسن پوف

Cushion 15 کوسن پوف

Cushion 16 کوسن پوف

Cushion 17 کوسن پوف