Zipper decoration 9 تزیین زیپ

Zipper decoration 10 تزیین زیپ

تزیین زیپ

Zipper decoration 10 تزیین زیپ

تزیین با زیپ

اول باید کناره های زیپ رو ببریم. اگه از زیپهای فلزی استفاده کنید بهتر و قشنگترهZipper decoration 1 تزیین زیپ

سر زیپ رو هم بر میداریم
Zipper decoration 2 تزیین زیپ

زیپ رو از هم باز میکنیم
Zipper decoration 3 تزیین زیپ

سوزن نخ شده رو از سر زیپ وارد میکنیم
Zipper decoration 4 تزیین زیپ

شروع میکنیم به پیچوندن زیپ

Zipper decoration 5 تزیین زیپ
هر چند دوری که پیچوندیم باید با نخ سوزنمون یه تیکه ی کوچیک رو بدوزیم تا ثابت بشه

Zipper decoration 6 تزیین زیپ
Zipper decoration 7 تزیین زیپ

حالا اون رو روی یه تیکه کاغذ میچسبونیم
Zipper decoration 8 تزیین زیپ

و برای تزیین خیلی چیزا میتونیم ازش استفاده کنیم

Zipper decoration تزیین زیپ

Zipper decoration 9 تزیین زیپ